DepEd Nueva Ecija
Ang Tungkulin ng Paaralan at Pamayanan sa Mag-Aaral
(by Christopher B. Vicencio  12/14/2012)

Itinuturing na ang paaralan ang nagsisilbing mukha ng barangay sapagkat ang pagkatao ng mamamayan ay masasalamin sa kung anong uri ng karakter ang nahubog mula sa paaralan. Sa isang banda, malaki ang bahaging ginagampanan ng mamamayan sa pag-unlad ng paaralan lalo’t higit sa lahat sa paghubog sa mga pang-akademiko at pag-uugali ng mga mag-aaral. Ang mga kaalamang natutunan ng mga bata ay hindi lamang nagtatapos sa paaralan at patuloy ang pagtuklas ng karunungan sa tahanan sa gabay ng mga magulang. Sa panahon ngayon na masyado nang lantad ang kamalayan ng mga mag-aaral sa mga TV, Computer, Video Games at kung anu-ano pang uri ng media, malaki ang tungkulin ng mga magulang upang mas malinang ang kanilang kaisipan at luamking taglay ang pagiging kapakipakinabang at responsableng mamamayan. Kaya nga sa mga panoorin sa TV, mapapansin ang lagging paalala sa publiko na may mga eksenang di-angkop sa mga batang manonood, kaya patnubay ng magulang ay higit na kailangan.

Sa isang banda, mainam na matuto sa paggamit ng Computer at makapanood ng mga programang nagtataglay ng mga makabuluhang aral sa telebisyon. Nakapagdudulot ng kaligayahan at komportable tayo kapag gumagamit ng Computer dahil mabisa at nagiging mabilis ang daloy ng mga Gawain at maging sa komunikasyon ngunit alalahaning ang sobrang paggamit nito at pagkahilig ay nagiging sanhi minsan ng kawalang interes para gawin ang mas makabuluhang Gawain. Tulad na lang halimbawa ng mga panoorin na kung minsan ay nagtataglay ng hindi magandang pananalita, sa mga advertisement na nagpapakita ng mga produktong pagkain, naeengganyo ang mga batang kumain ng junk foods dahil sa paghihikayat na rin ng mga endorsers na kung minsan pa nga ay mga iniidolo nilang mga artista. Nagigng dahilan upang mawalan sila ng interes sa pag-aaral, mawalan ng oras sa pagkain sapagkat mas marami pang oras ang ginugugol sa paglalaro ng video games at panonood ng TV. Patunay lamang na ang paggugol ng maraming oras sa panonood o paglalaro ay pagsasayang ng oras. Sa bahaging ito, marapat lamang na mapatnubayan ng mga magulang ang kanilang anak para ituon ang interes sa pag-aaral at hindi sa sobrang pagkahilig sa ganitong uri ng media. Totoong gumugugol ng maraming oras ang mga guro sa pagtuturo ngunit alalahanin nating paglabas ng paaralan ng mga batang ating pinagyayaman, ang mga aral na ating naikintal sa isipan ay dagling mapapawi dahil sa maaring makita sa pamayanang kinabibilangan. Tulad na lang paninigarilyo at pag-inm ng alak na karaniwang makikita hindi lamang sa mga ads sa TV kundi sa loob ng pamayanan. Iisipin ng mga mag-aaral na ito ay mabuting gawi at maging dahilan upang subukan. Patunay na kung ano ang ginagawa ng mas matanda ay siyang ginagaya ng mga bata. Kaya nga hang may panahon t hindi pa huli ang lahat, hubugin natin sa murang edad ang mga mag-aaral. Magkatuwang dapat sa paggabay ang paaralan at ang pamayanan upang lumaki silang huwaran at magsilbing kayamanan ng magulang. Habang patuloy tayo sa paghubog ng kaisipan at pagkatao ng mga batang ating tinuturan sa loob ng paaralan ang mga magulang ay magsilbi nating katuwang sa nasabing Gawain. Sa ganitong paraan mas mapapanatili pa ang magandang relasyon ng paaralan at pamayanang kinabibilangan.