DepEd Nueva Ecija
Ang Mother Tongue Language at K to 12
(by Anatalia B. Abare  7/9/2012)

Ang paggamit ng Mother Tongue Language sa pagtuturo ng mga Bata sa Unang Baitang ng pagpapatupad ng K - 12 ay inaasahang magiging mabisang stratehiya para sa mabilis na pagkatuto ng mga bata. Sa unang pagkadinig ay hindi mo mauunawaan kung ano ang ibig ipakahulugan ng Mother Tongue. Sa mga paliwanag ng mga nagsillahok sa seminar at treyning, ay madali kong naunawaan ang ibig sabihin ng Mother Tongue.

Isang prinsipyo ito na nuon pa man ay pinaniniwalaan kong magiging matagumpay sapapagkat ang pagtuturo ng mga batang mag-aaral sa taon ng pundasyon ng pagkatuto ay natataya na ang kanilang kakayahan sa pagkaunawa sa mga lengwaheng nuon lang nila narinig. Biglaan ang malaking pagbabago ng kaganapan mula sa mga wikang naririnig lamang nila sa kani-kanilang mga tahanan ay biglaang mga bagong salitang naririnig at pumapasok sa diwa ng kanilang pagkalito.

Mahalaga sa pagkatuto ng isang bata ang pag-agapay ng inaasahang pagbabago mula sa kanilang mga taong nakakasalamuha, sa kapaligiran at sa mga pamamaraan ng pagsasalita at pakikipag-ugnayan sa mga bagay at taong nuon lang nila nakita. Habang paminsan minsan ay tinatanaw ko at pinanunuod ang mga mag-aaral sa Unang Baitang naririnig ko ang masiglang pakikilahok ng halos ng lahat ng mga bata sa diskusyunan at pagtugon sa mga katanungang ipinunupukol ng guro gamit ang Mother Tongue.

Inaasahan ang kagalingan ng guro sa paggamit ng Mother Tongue sa pagtuturo upang patuloy na makatugon sa layunin ng pamahalaan na maihatid ng higit na maganda at akmang kurikulum para sa mga batang Filipino. Ang programang K to 12 ay tumitiyak ng isang kurikulum na babagay sa mga mag-aaral sa Pilipinas sa pamamagitan ng paggamit ng Mother Tongue sa pagtuturo. Ang paggamit din ng estratehiyang ito ay mabisang paraan din upang mahikayat ang mga magulang upang mabigyan ng palow-ap ang mga bata sa kanikanilang mga magulang. Marami sa mga magulang na nagpapaaral ng mga anak ay hindi naman din kasing taas ng antas ng kaalaman ng katulad ng mga magulang sa mga pribado o mauunlad na lugar.

Higit ding maihahatid sa mga magulang at pamayanan ang magandang mensahe at imahe ng K - 12 na agarang tumanggap ng negatibong pagpuna sa halos lahat ng sektor ng ating lipunan. Mula sa magaling at masikap na pagbabahagi ng mga guro sa pagbabagong hatid ng makabagong kaalaman at bagong kurikulum ay unti-unting matatanggap ng lahat ang kabutihang dulot ng K -12. Kaalinsabay ng pagkaunawang ang lahat ay gingawa para lamang sa ikauunlad ng mga batang Filipino.