DepEd Nueva Ecija
Pang-Aapi ( Bullying ) Sa Paaralan…..Dapat Maiwasan
(by Christopher B. Vicencio  12/14/2012)

Karaniwan nating nakikita ngayon na laman ng mga balita ang mga pang-aapi(bullying) ng mga bata sa kapwa mag-aaral sa iba’t-ibang paaralan pampubliko man o pribado na nagiging dahilan pa minsan ng pagkakasangkot ng mga magulang. Sa kadahilanang ayaw ng mga magulang na maapi ang kanilang mga anak, susugurin nila ang nang-api upang makaganti at ang nakakalungkot, nagawa pa nilang manutok ng baril, bagay na hindi dapat mangyari sa mga ng mga mag-aaral. Sa ganitong sitwasyon, naaalarma hindi lang ang DepEd, kundi maging ang mga magulang na nag-aakalang ligtas ang kanilang mga anak sa paaralan na layunin lamang ay madulutan sila ng sapat na edukasyon bilang preparasyon sa kanilang paglaki.At nais ng kagawaran na masolusyunan ang ganitong uri ng problema upang hindi lumala ang away na nag-uumpisa lamang sa pang-aapi ng mga bata sa kapwa mag-aaral.

Sa mga pelikula sa telebisyon, madalas nating nakikita ang pang-aapi ng karakter ng kontrabida sa kawawang bida upang mas lalong makahikayat sa mga manonood ngunit sa bandang huli, mababaliktad ang pangyayari at magiging matagumpay ang biktima ng pang-aapi habang ang nang-api ang malalagay sa mas kaawa-awang sitwasyon. Ngunit hindi isang pelikula lamang ang nangyayaring ito ngayon sa loob at labas ng paaralan at nakalulungkot isipin na hindi rin pala ligtas ang ating mga anak kahit pa nasa loob ng paaralan dahil maaaring maging biktima ng bullying.

Biktima ng pang-aapi kadalasan ang mga maliliit, mahihina at mga may kapansanan na walang kakayahang lumaban at ipangtanggol ang sarili mula sa mas malalaking kaklase na kadalasan din mapang-api dahil sa pag-aakalang takot sa kanila ang mga kamag-aral. Ayon sa aking pagsasaliksik at base sa aking nakikita, ang mga mapang-api ay mga batang kulang sa pansin (KSP) na sabik sa atensyon at pagmamahal ng magulang at hindi masyadong nagabayan kaya sa ganitong paraan nila inilalabas ang kanilang saloobin upang makakuha ng atensyon.Kung minsan napabayaan na nga ng magulang ang kanilang mga anak, bayolente pa ang pagtrato at pagdisiplina kaya naman nakuha nila ang ganitong pag-uugali mula sa mga magulang.Patunay lamang na tama ang kasabihang “kung ano ang ginagawa ng mas nakatatanda ang siyang ginagaya ng mga bata.

Nakakasanayan ng mga mapang-api ang ganitong uri ng pag-uugali at hindi iniintindi kung ano ang nararamdaman ng mga biktima.Hindi na sila nakakaramdam ng awa at labis pang ikinatutuwa ang pananakit ng kapwa.Kadalasan kawawa ang inapi sapagkat dulot nito ang kawalan ng interes o gana sa pag-aaral at higit sa lahat takot na sa kapwa dahil sa mga sakit ng katawan na maaaring maranasan.

Marapat lamang na habang maaga makita agad ang pang-aapi sapagkat kung magtatagal pa, marami pang mabibiktima at mahirap kung sakali sa parte ng mga bata kung paano makakaalpas sa kanilang emosyonal na kalagayan at maging dahilan na rin upang ang kanilang galit ay maibunton sa mga mas maliliit na batang mag-aaral.

Sa ganitong pagkakataon, ang magkatuwang sa pangangalaga at higit na makatulong sa pagpapalaki ng mga bata ay ang mga magulang at ang paaralan.Dapat mabantayang mabuti ang mga anak upang maiwasan ang ganitong senaryo ng pang-aapi.Tama nga na ituro sa bata ang daan na dapat niyang lakaran upang sa kanyang paglaki siya’y maging huwaran. Kaya naman habang patuloy silang nag-aaral, kaakibat sa mga itinuturong aralin ang integrasyon sa wastong pag-uugali upang lumaki silang may disiplina , responsableng kabataan,may pagmamahal sa kapwa at higit sa lahat takot sa Diyos. Mahalaga ring magabayan at madisiplina ng mga magulang ang mga anak na mapang-api upang maalis ang ganitong pag-uugali.

Bilang isang guro, tungkulin nating hubugin at linangin hindi lang ang kaisipan kundi maging ang karakter ng bawat mag-aaral. Hindi lamang pang-akademikong aspeto ang ating konsentrasyon at marapat maturuan ng wastong pag-uugali upang lumaki silang may matuwid na pamumuhay. Higit sa lahat , makita sa ating mga guro ang pag-uugaling nais nating maitanim sa kanilang kaisipan sapagkat tayo ang nagsisilbing modelo kaakibat ang katotohanang mas sinusunod tayo ng ating mga mag-aaral kaysa sa kanilang magulang.